Anton Horeweg

Anton Horeweg

Leraar/Expert-adviseur, Stichting primair onderwijs schiedam

Basisonderwijs

  • Orde, klassenmanagement
  • Pedagogische vaardigheden, relatie
  • Passend onderwijs
  • Inclusief onderwijs
  • Anders

Opleiding en ervaring

Ruim 30 jaar leerkracht in het bao. Gedragsspecialist (M SEN).Auteur Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Lid expertgroep van het NCOJ en KC-KJP

Mijn expertise in twee zinnen

Leerkrachten handvatten geven voor in de praktijk. Hoe om te gaan met kinderen die op school vaak ondersteuning nodig hebben. Denk aan kinderen met ADHD/ODD, ASS. Leren omgaan met 'moeilijk' gedrag, praktische kennis van executieve functies. Kortom de onderwerpen uit mijn boeken.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Wat zijn executieve functies en wat merk je in de klas als die zwak zijn? Hoe kun je preventief bezig zijn om probleemgedrag te voorkomen? Wat zijn de achtergronden van ADHD/ODD?

‘Kinderen met "probleemgedrag" proberen het óók goed te doen. Het lukt hen alleen (nog) niet.’