Ben van der Hilst

Ben van der Hilst

Onderzoeker/Expert-adviseur, Het Leren Organiseren

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs/MBO

  • Kunskapsskolan
  • Professionele ruimte
  • Schoolontwikkeling
  • Lerende organisatie
  • Anders organiseren

Opleiding en ervaring

Docent
Rector van diverse (montessori) VO-scholen
Directeur Centrum voor Nascholing Amsterdam
Eigenaar van Het Leren Organiseren

Mijn expertise in twee zinnen

1. De inrichting van de organisatiestructuur van een lerende schoolorganisatie die het professioneel handelen van de docent ondersteunt en stimuleert.
2. Alternatieve vormen om dag-, week- en jaarroosters samenstellen die de keuzevrijheid van leerlingen vergroot.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe kunnen we een goede teamstructuur ontwerpen?
We werken met teams, maar hoe komt het dat dit niet oplevert wat we verwachtten?
Hoe kunnen we het onderwijs voor leerlingen anders organiseren, zodat er meer met verschillen rekening wordt gehouden?

‘Het heeft geen zin om over een professionele cultuur te praten als niet eerst een professionele organisatiestructuur wordt ontworpen.’