Dick van der Wateren

Dick van der Wateren

Leraar/Expert-adviseur/Dagvoorzitter / debatleider, Eerste Christelijk Lyceum

Voortgezet onderwijs

  • Motivatie(problemen)
  • Begaafdheid en presteren
  • Pedagogische vaardigheden, relatie
  • Curriculum algemeen
  • Professionele ruimte

Opleiding en ervaring

1977-1984 aardrijkskunde op mavo en havo, Jac.P. Thijsseschool, Castricum.
1984-1992 geologisch promotieonderzoek Spitsbergen, NW Europa. 1988-1998 onderzoek in Antarctica.
1995-2000 geologisch onderzoek in Botswana en Namibia.
2000-2011 zelfstandig werkzaam in wetenschapscommunicatie.
2003-heden aardrijkskunde, natuurkunde, nl&t, Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem.
Begeleiding (hoog)begaafde, perfectionistische en onderpresterende leerlingen.
Ik ben edublogger op dickvanderwateren.nl, onderzoekonderwijs.net en voor de Onderwijscoöperatie.
Met steun van Onderwijspioniers heb ik makeronderwijs opgezet op het ECL.
Met steun van het Leraren Ontwikkelfonds leid ik een pilot scholen-zelfevaluatie in samenwerking met 12 po- en vo-scholen en de Onderwijsinspectie.
Ontwikkeling van een curriculum van Grote Vragen.
Met een groep schoolmakers werk ik aan de oprichting van een nieuwe school in Amsterdam, De Akademia.

Mijn expertise in twee zinnen

Ik denk na over het waartoe van goed onderwijs, over een nieuw curriculum, professionalisering van leraren, Flip the System (met name zelfevaluatie van scholen), creativiteit en onderzoekend leren. Ik publiceer o.a. over leerlingen helpen betere vragen te stellen en de leraar als onderzoeker.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Ik stel vooral vragen en geef weinig antwoorden. Vragen waarover ik graag samen met u nadenk zijn:
Hoe kunnen we jonge mensen helpen volwassen in de wereld te staan?
Hoe kunnen we creativiteit een belangrijker rol geven in het onderwijs, bij alle vakken? En hoe kunnen we de ontwikkeling van creativiteit bij jonge mensen zichtbaar (meetbaar?) maken?
Hoe kunnen leraren een wetenschappelijke instelling ontwikkelen ten opzichte van hun eigen werk?

‘Goed onderwijs begint bij nieuwsgierigheid en verwondering en helpt jonge mensen autonome volwassenen te worden met een open blik en een democratische instelling.’