Dominique Majoor

Dominique Majoor

Schoolleider/Expert-adviseur, Avans

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs

  • Leren van leraren algemeen
  • Schoolontwikkeling
  • Lerende organisatie
  • Leiderschap en lef
  • Teacher leadership

Opleiding en ervaring

Directeur Academie voor Pedagogisch Onderwijs (Pabo) bij Avans; voorheen interim directeur Beleid & Strategie Hogeschool Leiden, interim directeur onderwijs(organisatie) en bedrijfsvoering Radboud Docenten Academie en rector Canisius College.
Gepromoveerd onderwijskundige (beleid en management).

Mijn expertise in twee zinnen

Als leidinggevende, adviseur en coach heb ik veel ervaring met leiderschap, visieontwikkeling, verandermanagement, cultuur, schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling. Ik ga de verbinding aan en ben doelgericht.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Wat is de vraag achter de vraag? Wat is onze visie en ambitie; en hoe maken we die concreet? Hoe kunnen we ontwikkelingen in de organisatie integraal benaderen? Waarom lukt het (nog) niet bepaalde ontwikkelingen te implementeren? Hoe creƫer ik draagvlak? Hoe kunnen we de kwaliteiten binnen het team beter benutten?

‘Blijf je eigen ontwikkeling ter hand nemen.’