Francine  Behnen

Francine Behnen

Leraar/Onderzoeker/Anders, Lerarenopleiding Exacte Vakken NHL / Universiteit Twente

Voortgezet onderwijs

  • Leren algemeen
  • Instructie
  • Nieuwe technologie in de klas
  • Leren van leraren algemeen
  • Startende leraar

Opleiding en ervaring

Opleidingen: Toegepaste onderwijskunde Universiteit Twente, specialisatie ondersteuning docenten bij het integreren van nieuwe technologie in hun onderwijs | Lerarenopleiding Biologie Universiteit Utrecht
Ervaring huidig: Begeleiden docenten bij ontwikkelen didactiek met ICT | Opleiden leraren exacte vakken | Onderzoeken webdidactiek
Ervaring voorheen: ICT-coördinator | begeleider Onderzoeks- en Ontwikkelgroep | schoolprojectleider diverse landelijke innovatieve projecten | docent ANW, biologie, O&O

Mijn expertise in twee zinnen

Het integreren van technologie in de eigen en gezamenlijke onderwijspraktijk.
Het verhelderen van persoonlijke opvattingen over onderwijs die succesvolle integratie van technologie in de praktijk bevorderen of belemmeren.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe kunnen docenten effectieve lessen ontwerpen met ICT (iPad, tablet, laptop, smartphone, videoconferencing)?
Welke leeractiviteiten zijn zinvol om met ICT uit te voeren en welke niet?
Hoe kunnen we als school slimmer gebruik maken van de elo?
Waar lopen ervaren docenten tegenaan die projectonderwijs gaan verzorgen?
Wat is TPACK?
Juist/onjuist: Digitaal toetsen is beter.

‘Kennis, over onderwijs met ICT, construeer je zelf.’