Harm Hofstede

Harm Hofstede

Leraar/Expert-adviseur/Anders, Harm Hofstede - bureau voor nieuwe media

Basisonderwijs

  • Mediawijsheid
  • Personaliseren van onderwijs
  • Nieuwe technologie in de klas
  • Werkdruk

Opleiding en ervaring

Ik ben een enthousiaste, didactisch sterke leerkracht op een school voor leerlingen met gedrags- en psychiatrische problemen. Voor mij is de methode niet heilig, ik heb leren aansluiten bij de leerbehoeften van leerlingen.
Ik ben sinds 1998 ook zelfstandig ondernemer en bied trainingen, producten en diensten aan op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT). Primair voor het onderwijs maar ook voor welzijn, zorg en MKB.

Mijn expertise in twee zinnen

Jarenlange ervaring in het gebruik van ICT in het onderwijs en de organisatie van dat onderwijs: op niveau van leering, groep én school.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe zorg ik dat ICT zorgt voor lagere werkdruk?
Hoe zorg ik dat ICT bijdraagt aan opbrengstgericht werken en gepersonialiseerd leren?
Wat is de didactische meerwaarde van het digibord?

‘Leuker kunnen we het maken. En makkelijker.’