Henk Westerveld

Henk Westerveld

Expert-adviseur, Kompels in Kracht

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs

  • Leren algemeen
  • Professionele ruimte
  • Talentontwikkeling
  • Lerende organisatie
  • Leiderschap en lef

Opleiding en ervaring

Master in Educational Leadership, werkzaam geweest als schoolleider in het VO, opleider bij de masteropleiding van Centrum voor Nascholing. Tegenwoordig werk ik voor Kompels in Kracht. De Kompels richten zich op talentontwikkeling en we zijn gecertificeerd coach en adviseur (Gallup StrengthsFinder). We werken vanuit Strengths Based Development. Hiervoor maken we gebruik van de StrengthsFinder 2.0 test.

Mijn expertise in twee zinnen

Ik kijk naar schoolontwikkeling en professionalisering van docenten vanuit de expertise van Strengths Based Development. Door de talenten en sterke punten van teamleden in beeld te brengen, help ik snel en effectief de teamontwikkeling.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe vergroot ik de betrokkenheid van docenten? Wat is talent (ontwikkeling) en hoe draagt dit bij aan schoolontwikkeling? Hoe lukt het om teams beter te laten samenwerken? Hoe kan ik het leren van onze leraren beter differentiëren? Wat zijn de talenten van ons MT en hoe vinden we daarbij synergie? Hoe maken we echt gebruik van de talenten van onze leerlingen?

‘Mensen die de focus hebben op hun talent, zijn zes keer meer betrokken bij hun werk’