Hester Macrander

Hester Macrander

Leraar/Expert-adviseur/Dagvoorzitter / debatleider/Anders, Interactieve lezingen over motivatie, en lezingen over Verbindende Communicatie, workshops Verbindende Communicatie.

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs/MBO

  • Leren algemeen
  • Motivatie(problemen)
  • Begaafdheid en presteren
  • Anders
  • Feedback

Opleiding en ervaring

Hester Macrander is theatermaker, neerlandica en gecertificeerd trainer in Verbindende Communicatie. Ze heeft veel ervaring met voor publiek staan, is een ervaren dagvoorzitter, gespreksleider. Ze geeft tevens heel graag interactieve lezingen.
Extra mogelijkheden: een toegepaste act, zoals een fake-speech, of een typetje, een spiegel voor de zaal… Ook: een workshop op het gebied van communicatie, prestentatievaardigheden of zakelijk / creatief schrijven. Hester schrijft na afloop graag een column over uw bijeenkomst voor uw site of interne blad.

Mijn expertise in twee zinnen

Hester Macrander zorgt als dagvoorzitter dat uw bijeenkomst helder en prettig verloopt en dat mensen naar elkaar luisteren, zodat er meer diepgang ontstaat. 'Inspirerend' is het woord dat ze het meeste terugkrijgt; ze schept een informele sfeer met de inhoud op scherp.
In haar interactieve lezingen vertelt Hester met verve over het gekozen onderwerp: Verbindende Communicatie of Motivatie in het onderwijs. Zij zal dit ook doen met enige humor, en het publiek zal een paar keer in twee- of drietallen onderling uitwisselen. Deze vorm geeft een aangename dynamiek, maakt toehoorderes actiever en Hester beweegt thematisch flexibel mee met wat naar voren komt en zorgt dat iedereen geïnspireerd de zaal verlaat.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe kan je elkaar (leerkracht - leerling -ouders - schoolleiding) beter bereiken? Krijgen docenten voldoende professionele ruimte om dat te doen waarvoor ze op aarde zijn, namelijk het vinden en aansteken van een innerlijk vuurtje bij de leerlingen / studenten, die daar hun leven lang mee verder kunnen? Is het gegeven onderwijs zinvol: dat wil plezierig en effectief?

‘Leerlingen kunnen bergen verzetten, of zich als een berg verzetten.’