Jan de Lange

Jan de Lange

Expert-adviseur/Dagvoorzitter / debatleider, UniversiteitUtrecht/JongeOuderAcademie

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs/MBO

  • Leren algemeen
  • Het jonge kind
  • Brein en leren

Opleiding en ervaring

Drs. Wiskunde, Natuurkunde, Sterrenkunde - Leiden, dr. Mathematics Education - Utrecht,
hoogleraar directeur Freudenthal Instituut - Utrecht, oprichter/directeur TalentenKracht & Curious Minds & JongeOuderAcademie, oprichter Nationale Wiskunde Dagen, voorzitter International Expert Group Mathematics PISA, Lifetime Achievement Award International Society in Development and Design in Education (ISDDE),
honderden lezingen in 60 landen, publiek tussen 7 & 2000 man

Mijn expertise in twee zinnen

Brede wetenschappelijk onderbouwde expertise op het gebied van ontwerpen t.b.v. v.n.l. kennis op het gebied van de exacte vakken in brede context van kinderen vanaf 3 jaar tot zover als je wilt.
De rol van ouders en anderen bij het informeel leren: ontdek de sprankeling in je eigen kind.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe kun je de natuurlijke nieuwsgierigheid op natuurlijke en spelende wijze omzetten in logisch rederen en probeemoplossen?
Hoe kun je leren om curriculumoverstijgende activiteiten ontwerpen?
Wat is het belang van rekenen?
Wat is dee rol van verdergaande automatisering bij de voortschrijdende verdomming?

‘Sprankelend van nieuwsgierigheid en verwondering naar probleemoplossen en logisch redeneren’