Jurjen van der Helden

Jurjen van der Helden

Onderzoeker/Expert-adviseur, Fontys hogeschool, Radboud universiteit

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs

  • Leren algemeen
  • Brein en leren
  • Motivatie(problemen)
  • Begaafdheid en presteren

Opleiding en ervaring

Studie en promotie cognitieve neuropsychologie. Als onderzoeker heb ik veel ervaring met de psychologie van leren en de ondersteunende hersenmechanismen. Als docent heb ik veel ervaring met presenteren en organiseren van werkgroepen.

Mijn expertise in twee zinnen

Gedrags- en hersenwetenschapper op het gebied van leren. Verbindt deze wetenschap met de (educatieve) praktijk.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe zou ICT wél kunnen helpen bij educatie?
Welke betekenis hebben feiten-, en basiskennis en vaardigheden bij leervorderingen?
Hoe leren leerlingen van anderen? Hoe leren ze van hun medeleerlingen en hoe van de docent?
Hoe kan de intrinsieke motivatie van een leerling bevorderd worden (en hoe wordt die belemmerd)?‘Learning is the residue of thought. Leren begrijpen hoe de leerling denkt en leert is de eerste en belangrijkste stap.’