Mark Imandt

Mark Imandt

Onderzoeker/Expert-adviseur/Dagvoorzitter / debatleider, SEO Economisch Onderzoek

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs/MBO

  • Leren algemeen
  • Leraarschap algemeen
  • Grote vragen (waartoe, etc.)
  • Wet- en regelgeving
  • Passend onderwijs

Opleiding en ervaring

Bij SEO Economisch Onderzoek houd ik me bezig met onderzoek in de gehele onderwijskolom. Van de ruimte voor het oprichten van nieuwe scholen in po en vo, de doorlopende leerlijn in vmbo-mbo, de InnovatieImpuls, de opbrengsten van masters voor leraren tot de opbrengsten van de associatie degree in het hoger onderwijs.

Voor SEO Economisch Onderzoek heb ik bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewerkt, waardoor ik ontwikkelingen goed kan plaatsen in de beleidscontext. Bij OCW ben ik o.a. bezig geweest met passend onderwijs, de inspectie, het bekostigingssysteem in alle onderwijssectoren en het stimuleren van onderwijsinnovatie.

Naast mijn inhoudelijke expertise als beleids- en gedragseconoom heb ik ook veel ervaring als spreker, moderator of voorzitter van allerlei verschillende typen (denk)sessies.

Mijn expertise in twee zinnen

Ik ben gefascineerd door de vraag: hoe kunnen we ons als maatschappij handiger organiseren? Ik help u duidelijk te krijgen wat u wilt of kunt bereiken en wat werkt om uw doelen te bereiken.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Wat zijn de effecten van de onderwijsinnovatie die u heeft doorgevoerd?
Wat zijn de gevolgen van nieuw beleid voor het onderwijsstelsel, de onderwijsprestaties of voor uw school?
Waarom treden deze gevolgen op?
Wat kunnen we doen om sneller, vaker, beter onze doelen te bereiken?

‘Onderwijs is niets meer, maar vooral niets minder dan ... leren: door de leerling, de leraar, de school, de beleidsmaker en ieder ander die geinteresseerd is.’