Michel Pijpers

Michel Pijpers

Leraar/Expert-adviseur/Dagvoorzitter / debatleider, De Leraar

Voortgezet onderwijs

  • Motivatie(problemen)
  • Zittenblijven
  • Toetsing en taxonomieën
  • Nieuwe technologie in de klas
  • Taal/Nederlands, referentieniveaus taal

Opleiding en ervaring

Werk(te) als leraar Nederlands, drama, kunst, Frans, muziek, ICTen ckv, als adjunct-directeur VO. Heb voor diverse onderwijsbladen geschreven (Van 12 tot 18, TOETS). Nu onderwijsontwikkelaar op diverse havo's, om de motivatieproblematiek didactisch aan te pakken. Ik maak de VO-methode BruutTAAL. Verder heb ik ervaring als acteur, regisseur, dagvoorzitter en presentator.

Mijn expertise in twee zinnen

De dagelijkse lespraktijk is voor mij uitgangspunt, die koppel ik aan de ervaringen van mijn publiek. Ik stel routines ter discussie om zo leervragen op te roepen. De leraar moet eigenaar zijn van zijn eigen ontwikkeling.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Hoe krijg ik mijn (havo-)leerlingen gemotiveerd?
Waarom werkt formatief toetsen zo goed?
Hoe vergroot ik de denkkwaliteit in mijn lessen?
Hoe integreer ik de instrumentele vaardigheden spelling en grammatica in spannend moedertaalonderwijs?

‘Onderwijs = Kijken naar leerlingen. Je werkt met je klas, je kijkt of het werkt. Werkt het niet, dan ga je iets anders doen.’