Paul van der Cingel

Paul van der Cingel

Leraar/Expert-adviseur, Research voor de Regio & Hogeschool Windesheim Zwolle

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs/MBO

  • Nieuwe / bijzondere vakken
  • Netwerkleren, samen leren
  • Lerende organisatie

Opleiding en ervaring

Econoom van huis uit, met inmiddels ruim 20 jaar ervaring als docent/ontwikkelaar in het hoger beroepsonderwijs. In 2013 ook gestart met een trainings- en adviesbureau Research voor de Regio.

Sinds 2014 geef ik binnen en buiten het onderwijs trainingen, workshops en thinkshops over Netwerkgeletterdheid: een methodiek die professionals kan leren beter om te gaan met complexe vraagstukken in onze samenleving.

Ik ben lid van het Global Complexity Network: www.glocomnet.com

Mijn expertise in twee zinnen

Als u ook vindt dat onderwijs kinderen en leerlingen begrip van de wereld en grip op de wereld moet bieden, dan reik ik u daarvoor graag handvatten aan en denk mee op beleidsniveau.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Ik lees steeds weer dat we leven in een netwerksamenleving, maar hoe geef ik daar nu handen en voeten aan in mijn onderwijs? Doet mijn beleidsrapport recht aan de complexiteit van het onderwerp waarover ik schrijf? Betekent de toenemende 'interconnectedness' tussen mensen, dingen en organisaties écht dat wij beter moeten leren omgaan met onzekerheid? Zo ja, hoe kunnen we dan werken aan meer wendbaarheid in onze organisatie en meer veerkracht bij onszelf en onze leerlingen/studenten?