Piet van Dijk

Piet van Dijk

Leraar/Schoolleider/Onderzoeker, HelDijk

Basisonderwijs/Voortgezet onderwijs

  • Differentiëren, omgaan met verschillen
  • Burgerschap
  • Bildung
  • Po-vo
  • Identiteit

Opleiding en ervaring

Socioloog en bouwkundige: Ruim 20 jaar voor de klas en 15 jaar als schoolleider in Amsterdam.

Mijn expertise in twee zinnen

Gedreven bestrijder van segregatie. Ruime ervaring met "verzwarting" en "verwitting" scholen voortgezet onderwijs en alles wat daar, zowel op politiek-bestuurlijk gebied als op het niveau van het leslokaal, mee samenhangt.

Voorbeelden van vragen die ik graag voor u beantwoord

Is er een verband tussen kwaliteit van het onderwijs en samenstelling leerlingen- en docentenpopulatie?
Wat is de pedagogische opdracht van het voortgezet onderwijs?
Is artikel 23, vrijheid van onderwijs, nog wel van deze tijd?
Is streaming op etnische gronden denkbaar/aanvaardbaar?

‘Onderwijs is te belangrijk om over te laten aan met elkaar concurrerende managers en besturen.’