Sprekersinstituut Onderwijs is een fullservicebureau voor scholen die op zoek zijn naar uitdagende en vakbekwame sprekers. Het Sprekersinstituut denkt mee, vindt en selecteert sprekers, en neemt voor- en nawerk uit handen.

Het Sprekersinstituut richt zich de komende jaren exclusief op het thema Burgerschap. U kunt kiezen uit een ruime verzameling sprekers met een inspirerende, veelzijdige en bruikbare visie op dit thema. Sprekers, die nieuwe inzichten mee brengen en van wie wij toegevoegde waarde garanderen.

Het Sprekersinstituut is een initiatief van Renske Valk en Dick Middelhoek, die in 2020 de krachten hebben gebundeld. Het is de ambitie om over een paar jaar de 100 meest uitdagende en inspirerende sprekers voor het onderwijs te kunnen bieden.

Voor opdrachtgevers

U zoekt een ervaren, uitdagende spreker voor een bepaalde bijeenkomst, een spreker die iets teweeg kan brengen. Een spreker met een inspirerende, bruikbare, veelzijdige en altijd genuanceerde visie op Burgerschap. Dan neemt u contact op met het Sprekersinstituut.

Lees verder

Voor sprekers

Er zijn twee manieren om als spreker met het Sprekersinstituut Onderwijs te gaan samenwerken. U benadert het Sprekersinstituut of u wordt benaderd. In beide gevallen volgt er een persoonlijk gesprek. Zo leren we elkaar beter kennen, bespreken we onze visies op onderwijs en burgerschap en worden zaken afgestemd.

Lees verder

Hoe werkt het voor sprekers?

Er zijn twee manieren om als spreker met het Sprekersinstituut Onderwijs te gaan samenwerken. U benadert het Sprekersinstituut of u wordt benaderd. In beide gevallen volgt er een persoonlijk gesprek. Zo leren we elkaar beter kennen, bespreken we verschillende visies op onderwijs en burgerschap en worden zaken afgestemd.

Iedere spreker voor wie het Sprekersinstituut werkt is en blijft eigen baas over zijn agenda en honorarium. Ook het aanhouden van andere boekingskanalen is geen probleem.

Kwaliteit en borging

Het Sprekersinstituut zorgt ervoor dat ze alle sprekers persoonlijk kennen, dat ze sprekers zoveel mogelijk aan het werk hebben gezien en dat sprekers acteren in de actuele maatschappelijke- en onderwijscontext. Het Sprekersinstituut garandeert dat sprekers waarde toevoegen aan uw organisatie. Om uit te wisselen, te leren en nieuwe inzichten te delen verzorgen wij regelmatig ervaringsbijeenkomsten voor onze sprekers.

Meer weten? Neem even contact met ons op.

Hoe werkt het voor opdrachtgevers?

U zoekt een ervaren, uitdagende spreker voor een bepaalde bijeenkomst, een spreker die iets teweeg kan brengen. Een spreker met een inspirerende, bruikbare, veelzijdige en altijd genuanceerde visie op Burgerschap. Dan neemt u contact op met het Sprekersinstituut. Wij helpen met de selectie, maken de prijsafspraak tussen u en de spreker, leggen de afspraak vast en brengen u vervolgens in contact met de spreker. U kunt dan zelf de inhoudelijke voorbereiding en de logistiek doorspreken.

Logistiek

Vrijwel direct na afloop van de bijeenkomst verzorgen het Sprekersinstituut de betaling aan de spreker en ontvangt de opdrachtgever een factuur. Wij verwachten dat honoraria voor de sprekers zullen liggen tussen de € 500,- en € 2000,-.

Meer weten? Neem even contact met ons op.

Over Burgerschap

Het onderwijs heeft de opdracht om invulling te geven aan burgerschapsvorming. Wat dat precies is, moeten we samen definiëren. De Onderwijsraad spreekt in 2003 over ‘de bereidheid en het vermogen onderdeel uit te maken van een gemeenschap en daaraan bij te dragen’ en adviseert in 2018 om vooral democratie centraal te stellen. Wilschut en Nieuwelink (2016) schrijven: ‘Burgerschap heeft betrekking op het lidmaatschap van een samenleving en/of gemeenschap die gebaseerd is op het uitgangspunt van gelijkwaardigheid van de leden onderling ten opzichte van elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid van de leden ten opzichte van de lotgevallen van de samenleving of gemeenschap waartoe zij behoren.’ En de VO-raad breekt burgerschap op in een aantal domeinen: democratische rechtstaat, maatschappelijk handelen, omgaan met conflicten en verschillen.

Renske Valk: “In de bovenstaande formuleringen liggen veel thema’s besloten: vrijheid, democratie, autonomie, participatie, polarisatie en verantwoordelijkheid. En daarmee veel ingewikkelde vragen. Wat betekent vrijheid, en hoe verhoudt mijn vrijheid zich tot die van jou? Mag en kan ik even volwaardig mee doen als jij? Hoe normatief is burgerschap, of: kan burgerschap eigenlijk niet-normatief zijn? Hoe ben je verantwoordelijk voor je eigen samenleving? Wat moet iemand daarvoor weten, willen en kunnen? Is dat wat vorming is? Wat is vorming eigenlijk?”

Dick Middelhoek: “Heb ik mijzelf gevormd tot een volwaardig lid van de gemeenschap waar ik onderdeel van uitmaak? Ik denk het wel. Hoe is dat zo gekomen? Kun je jezelf vormen? Of heb ik mij laten vormen? Of ben ik gevormd? Ik heb me wel laten inspireren, laten uitnodigen en laten uitdagen. Zelf heb ik ook initiatieven genomen. Maar ik heb ook het geluk gehad om tegen goede voorbeelden aan te lopen. En op sommige momenten ben ik tijdelijk verdwaald geweest.”

Het denken over burgerschap verdient gevoed te worden door een caleidoscoop aan inzichten. Het is die veelzijdigheid en veranderlijkheid waarnaar wij op zoek gaan in onze sprekers. Filosofen, historici, onderwijsprofessionals, maar ook programmamakers en schrijvers: mensen met een boodschap en een grote betrokkenheid bij onze samenleving.

Over Renske

Renske Valk (1964) studeerde af als taalkundige en toetsontwikkelaar, is sinds 2008 zelfstandig ondernemer in vele rollen, onder andere als hoofdredacteur bij het vakblad Van Twaalf tot Achttien en lid van de NIVOZ-denktank, voor wie zij onder meer aan publicaties werkt.

‘Mijn loopbaan begon met grote belangstelling voor kleine dingen, taaldingen vooral. De precieze verwerking van bepaalde woorden in de hersenen. Of waarom je soms kiest voor het voegwoord ‘want’ en in andere gevallen voor ‘omdat’. Met het ontluikende besef van een beginnend wetenschapper dat er dingen te ontdekken zijn. Werkenderwijs wordt je wereld groter. Het diafragma gaat verder open, je rekt de sluitertijd op. Je krijgt oog voor contexten, voor processen, voor speelvelden. En zo staat er steeds meer op de foto die je maakt van de wereld die je werkveld is.’

‘Met voortgaan van de jaren kun je niet anders dan geboeid raken door hoe het werkt, met en tussen mensen. Daarbij is één en één is niet zomaar twee. Overtuigend bewijs haalt bakzeil, wonderbaarlijke besluiten oogsten applaus, regie is meestal een illusie. Dit zijn geen dwalingen, het is geen anomalie, dit is wat realiteit is. Oscar Wilde zei: ‘The truth is rarely pure, and never simple.’ Dat vraagt om verstandigheid en vertraging. Iets dat ik ook graag via het Sprekersinstituut Onderwijs en via de sprekers voor wie wij werken wil laten zien

Renske Valk

Over Dick

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en 13 jaar marketing- en business development functies bij diverse multinationals in de levensmiddelenindustrie en Randstad Uitzendbureau besloot drs. Dick Middelhoek (1963) het onderwijs in te gaan. Dat was in 2002. Tijdens de postdoctorale studie voor zijn 1e-graads lesbevoegdheid begon hij als docent economie in de 3e klas VMBO van de OSB in de Bijlmer.

Vervolgens startte hij VMBO Business School, Bureau Overleren (2004) en Arrendi Masterclasses (2007). Zijn activiteiten richten zich sindsdien op het versterken van effectief gedrag, communicatie, denken en gelijkmoedig leiderschap in het onderwijs. Zo ontwikkelt hij uitdagende leertrajecten en coacht, traint en begeleidt hij leraren en andere leiders. Daarnaast organiseert en begeleidt hij verschillende leernetwerken voor schoolleiders rond praktische filosofie en moreel beraad. Sinds 2018 aanvaardt Dick ook interim opdrachten.

Dick Middelhoek